Markedets bedste majssorter

LG raps - højere ydende hybrider

Målrettet forædling

Energirigt grovfoder

Vinterrapssorter til det danske klima

Majs til mere mælk

Ledig stilling: Produktchef

 

Limagrain A/S søger ny produktchef for majs med en faglig og kommerciel profil

Kataloget "Majssorter 2018"

Kataloget om Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment til vækstsæson 2018 inkl. guide til sortsvalg er nu klar. Læs bl.a. om hvorfor fordøjeligheden af NDF i majs til malkekøer er vigtigt og om et nyt biologisk bejdsemiddel til majs, som giver større og mere effektivt rodnet.

Nyhed! Biologisk Bejdsemiddel

Limagrain introducerer nu det nye biologiske bejdsemiddel TSSV2 til majs. Hvad er TSSV2 – Hvordan virker det – og hvilke fordele giver det? Få mere viden her og læs om hvordan du kan høste alle fordelene med TSSV2.

Majs

forside_majs

Limagrain har den mest omfattende forædling af majs-sorter, særligt målrettet helsæd til højtydende malkekøer. Vi er kendte for at udvikle stabile topsorter af høj kvalitet, som majsavlere vælger igen og igen…

Brochure "Rapssorter 2017"

Limagrain er en af Europas førende forædlere af vinterraps. Vi har et omfattende europæisk forædlingsprogram inden for vinterraps. Vores mål er at sorternes genetik skal være de kemiske løsninger overlegen.

Raps

Limagrain er blevet en af Europas førende forædlere af vinterraps. Med et godt genetisk materiale, og et omfattende europæisk forædlingsprogram skubber vi udbytterne op og omkostningerne ned, til gavn for alle landmænd.

Korn

Limagrain forædler efter øget udbytte i vårbyg. Der forædles efter sorter til malt egnet til øl og whisky produktion, de såkaldte Non GN sorter. De forædles i England, men screenes også i Danmark før de sendes videre i officielle forsøg.

Vildtblandinger

Vildtafgrøder giver bedre levevilkår for vildtet i det åbne land og skov. Forbedrede jagtmuligheder, en grøn profil for ejendommen, ønsket om øget biodiversitet til glæde for såvel flora og fauna som for øje og sind – bevæggrundene kan være mange.

Andre afgrøder

Limagrain er en af Europas førende forædlere af bælgsæd. Forædlingsprogrammet er rettet mod grønne ærter til konsum og markært til foder-formål. Vi har også et program i hestebønner, hvor der forædles til konsummarkedet.

Arrangementer

Mød os i demo- og forsøgsmarkerne rundt omkring i landet.